برچسب : واحد اراک

دکتر علیرضا نظام آبادی

زیرساخت های مورد نیاز انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشجویی فراهم است

زیرساخت های مورد نیاز انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشجویی فراهم است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی گفت : «انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت الکترونیکی و در همه واحدهای دانشگاهی امروز پنجشنبه ۱۹ اسفند ۹۵ از ساعت ۸ الی ۱۸ برگزار می شود.»

۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵

در واحد تبریز

اولین انتخابات سراسری مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهریور برگزار می شود

اولین انتخابات سراسری مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهریور برگزار می شود

اولین انتخابات سراسری مدیران مسئول نشریات دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با اختتامیه اولین دوره جشنواره نشریات دانشجویی ۲۵ شهریور در واحد تبریز برگزار می شود.

۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵

دکتر اسماعیلی خبر داد

رونمایی از سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در تبریز

رونمایی از سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در تبریز

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فعالیت دانشجویی اساسا امری داوطلبانه است، گفت: «مدیریت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی خود را موظف می داند از فعالیت های فرهنگی داوطلبانه حمایت کند.»

۲ / ۵ / ۱۳۹۵

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟