برچسب : دکتر محمد نریمانی اصل

دکتر نریمانی عنوان کرد

تعیین داوران ملی و بین المللی برای جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

تعیین داوران ملی و بین المللی برای جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز زمان تعیین داوران ملی و بین المللی و اعلام به دبیرخانه جشنواره تبریز برای برگزاری داوری نخستین جشنواره نشریات دانشجویی از ۳۰ تیر تا اول مرداد سال‌جاری عنوان کرد.

۲۲ / ۴ / ۱۳۹۵

دبیرخانه جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

ارسال ۶۰۰ اثر به نخستین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی در روز اول

ارسال ۶۰۰ اثر به نخستین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی در روز اول

دبیر اولین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: «با گذشت یک روز از زمان آغاز ارسال آثار دانشجویی، تا کنون بیش از ۶۰۰ اثر به این دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.»

۱۱ / ۳ / ۱۳۹۵

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

۱۰ تا ۱۲ خرداد، زمان تحویل آثار به نخستین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰ تا ۱۲ خرداد، زمان تحویل آثار به نخستین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز زمان دریافت آثار نخستین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی را ۱۰ تا ۱۲ خرداد جاری اعلام کرد.

۹ / ۳ / ۱۳۹۵

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟