برچسب : دکتر حبیب الله اسماعیلی

اسماعیلی در رویداد ایده تا عمل عنوان کرد

شناسایی ۲۷ حوزه برای فعالیت در حوزه اقتصاد دانش بنیان فرهنگی

شناسایی ۲۷ حوزه برای فعالیت در حوزه اقتصاد دانش بنیان فرهنگی

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت : «فعالیت های دانش بنیان فرهنگی بر مدار خلاقیت و با مشارکت افراد خوش فکر و صاحب نظر و متخصص می چرخد و دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه حمایت از این فعالیت ها برنامه های خود را آغاز کرده است.»

۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

غرفه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه مطبوعات گشایش یافت

غرفه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه مطبوعات گشایش یافت

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی از گشایش غرفه نشریات دانشجویی این دانشگاه در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های کشور خبر داد.

۱۵ / ۸ / ۱۳۹۵

دکتر اسماعیلی خبر داد

رونمایی از سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در تبریز

رونمایی از سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در تبریز

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فعالیت دانشجویی اساسا امری داوطلبانه است، گفت: «مدیریت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی خود را موظف می داند از فعالیت های فرهنگی داوطلبانه حمایت کند.»

۲ / ۵ / ۱۳۹۵

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟