برچسب : باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی

فعالیت در نشریه های دانشجویی فرصتی برای راهیابی به عرصه های بین‌المللی است

فعالیت در نشریه های دانشجویی فرصتی برای راهیابی به عرصه های بین‌المللی است

رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی، فعالیت در نشریه های دانشجویی را فرصتی طلایی برای دانشجویان به منظور نشان دادن توانایی هایشان و راهیابی به عرصه های بین المللی عنوان کرد.

۱۸ / ۸ / ۱۳۹۵

دکتر کریم زارع خبر داد

برگزیدگان جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می شوند

برگزیدگان جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می شوند

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از عضویت افتخاری برگزیدگان نخستین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در این باشگاه خبر داد.

۲۹ / ۶ / ۱۳۹۵

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟