حلقه

حلقه

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : تدبیر
  • مدیر مسئول :سید محمد علی فارسوانی
  • سردبیر : فاطمه جوهری
  • استان : قم
  • شهر : قم
  • آخرین شماره : ۲, ۱۴ تیر ۱۳۹۷
  • تعداد بازدید : ۱۰۳۶

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟