فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

  • موضوع : علوم انسانی
  • صاحب امتیاز : سعیده صالحی
  • مدیر مسئول :سعیده صالحی
  • سردبیر : مرضیه خلیلی
  • استان : تهران
  • شهر : علوم و تحقیقات
  • آخرین شماره : ۳, ۴ تیر ۱۳۹۷
  • تعداد بازدید : ۱۰۲۳

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟