انعکاس

انعکاس

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : امیرپویا پیش خوان
  • مدیر مسئول :امیرپویا پیش خوان
  • سردبیر : امیر باطنی
  • استان : اصفهان
  • شهر : خوراسگان
  • آخرین شماره : ۲, ۱۶ آبان ۱۳۹۵
  • تعداد بازدید : ۲۹۰۴

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟