کارآفرین

کارآفرین

  • موضوع : سیاسی
  • صاحب امتیاز : کانون نفحات
  • مدیر مسئول :سید علی زکی
  • سردبیر : حبیب احمدی
  • استان : قم
  • شهر : قم
  • آخرین شماره : ۱, ۱ تیر ۱۳۹۶
  • تعداد بازدید : ۱۴۷۷

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟