زمرمه های عاشقی

زمرمه های عاشقی

  • موضوع : دینی و قرآنی
  • صاحب امتیاز : کانون نماز دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مدیر مسئول :علی معصومی
  • سردبیر : آسیه عباسزاده
  • استان : کرمان
  • شهر : كرمان
  • آخرین شماره : ۱, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • تعداد بازدید : ۸۵۶

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟