بلاغ

بلاغ

  • موضوع : دینی و قرآنی
  • صاحب امتیاز : حامد باب الخانی
  • مدیر مسئول :سید مصطفی موسویان نجف آبادی
  • سردبیر : سید مصطفی موسویان نجف آبادی
  • استان : اصفهان
  • شهر : نجف آباد
  • آخرین شماره : ۲, ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • تعداد بازدید : ۴۳۱
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟