صاد

صاد

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : میلادعزیزآبادی
  • مدیر مسئول :میلادعزیزآبادی
  • سردبیر : حسین اصغرزاده
  • استان : خراسان رضوی
  • شهر : نيشابور
  • آخرین شماره : ۴, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • تعداد بازدید : ۱۴۵۴

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان خراسان رضوی

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟