مِرداس

مِرداس

  • موضوع : سایر نشریات
  • صاحب امتیاز : سمانه سادات نوابی
  • مدیر مسئول :سمانه سادات نوابی
  • سردبیر : نسیم حاجیان
  • استان : اصفهان
  • شهر : خوراسگان
  • آخرین شماره : ۳, ۱ تیر ۱۳۹۶
  • تعداد بازدید : ۱۵۸۷

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟