داد

داد

  • موضوع : علوم انسانی
  • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق
  • مدیر مسئول :فاطمه سادات میرهادیان
  • سردبیر : فربد عرفانی
  • استان : اصفهان
  • شهر : خوراسگان
  • آخرین شماره : ۷, ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
  • تعداد بازدید : ۱۶۹۰

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان اصفهان

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟