بچه های مسجد

بچه های مسجد

  • موضوع : سیاسی
  • صاحب امتیاز : نیما امرایی
  • مدیر مسئول :نیما امرایی
  • سردبیر : مریم اکبری
  • استان : مرکزی
  • شهر : اراک
  • آخرین شماره : ۱۴, ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
  • تعداد بازدید : ۲۹۷۴
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟