سدید

سدید

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : حوزه بسیج شهید چمران
  • مدیر مسئول :میثم کشاورز
  • سردبیر : جعفر عسگری شهید
  • استان : اصفهان
  • شهر : خوراسگان
  • آخرین شماره : ۹, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
  • تعداد بازدید : ۱۳۳۸

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان اصفهان

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟