تمدید جشنواره 99
مطالعات سیاسی بین المللی

مطالعات سیاسی بین المللی

  • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
  • صاحب امتیاز : سید محمدرضا موسوی
  • مدیر مسئول :سیدمحمدرضا موسوی
  • سردبیر : سعید چهرآزاد
  • استان : تهران
  • شهر : علوم و تحقیقات
  • آخرین شماره : ۶, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
  • تعداد بازدید : ۱۴۰۳
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟