طلوع مهر

طلوع مهر

  • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
  • صاحب امتیاز : مقداد میردار موسی پور
  • مدیر مسئول :مقداد میردار موسی پور
  • سردبیر : حسن سهراب پور
  • استان : مازندران
  • شهر : چالوس
  • آخرین شماره : ۳, ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  • تعداد بازدید : ۱۴۵۳

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟