جوان انقلابی

جوان انقلابی

  • موضوع : صنفی
  • صاحب امتیاز : جعفر عسکری شهید
  • مدیر مسئول :جعفر عسکری شهید
  • سردبیر : مجتبی قنبری
  • استان : اصفهان
  • شهر : خوراسگان
  • آخرین شماره : ۳, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
  • تعداد بازدید : ۳۶۶۶

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان اصفهان

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟