فراز

فراز

  • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
  • صاحب امتیاز : فاطمه امینی
  • مدیر مسئول :نیلوفر نصراصفهانی
  • سردبیر : کیمیا سلیمی
  • استان : اصفهان
  • شهر : فلاورجان
  • تعداد بازدید : ۵۴
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان اصفهان

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟