آفتاب حیات

آفتاب حیات

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی خواهران واحد علی آباد کتول
  • مدیر مسئول :مهدیس مهاجری
  • سردبیر : فاطمه الازمنی نوده
  • استان : گلستان
  • شهر : علي آباد کتول
  • تعداد بازدید : ۶۶

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟