آوای معرفت

آوای معرفت

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : پوران یوسفی پور کرمانی
  • مدیر مسئول :کریم رشیدی گمین
  • سردبیر : کریم رشیدی گمین
  • استان : کرمان
  • شهر : انار
  • تعداد بازدید : ۴۶

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟