فناوری دیجیتال

فناوری دیجیتال

  • موضوع : علمی عمومی
  • صاحب امتیاز : امیرمحمد زیبا
  • مدیر مسئول :امیرمحمد زیبا
  • سردبیر : عاطفه پرستش
  • استان : خراسان رضوی
  • شهر : گناباد
  • آخرین شماره : ۱, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید : ۱۰۹
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان خراسان رضوی

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟