ناترینگ

ناترینگ

  • موضوع : علمی عمومی
  • صاحب امتیاز : پایگاه شهید احمدی روشن
  • مدیر مسئول :رضا باب اله زاده
  • سردبیر : سید علیرضا قنبری
  • استان : مازندران
  • شهر : بابل
  • آخرین شماره : ۱, ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید : ۶۰

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟