روجا

روجا

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : علی انجم روز
  • مدیر مسئول :عسل قادری
  • سردبیر : نیایش بیگی زاده
  • استان : فارس
  • شهر : داراب
  • تعداد بازدید : ۲۳۹

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان فارس

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟