سرا

سرا

  • موضوع : علوم انسانی
  • صاحب امتیاز : قاسم عابدی برنجستانکی
  • مدیر مسئول :قاسم عابدی برنجستانکی
  • سردبیر : مریم کرکه آبادی
  • استان : سمنان
  • شهر : سمنان
  • تعداد بازدید : ۶۹

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟