اَفش

اَفش

  • موضوع : ادبی
  • صاحب امتیاز : سارا قدری
  • مدیر مسئول :سارا قدری
  • سردبیر : سارا قدری
  • استان : خوزستان
  • شهر : بهبهان
  • آخرین شماره : ۳, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید : ۱۳۰

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟