نوآوری در علوم تربیتی و رفتاری

نوآوری در علوم تربیتی و رفتاری

  • موضوع : علوم انسانی
  • صاحب امتیاز : مریم اسدی
  • مدیر مسئول :مریم اسدی
  • سردبیر : مریم اسدی
  • استان : خراسان رضوی
  • شهر : مشهد
  • تعداد بازدید : ۳۷
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان خراسان رضوی

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟