حی

حی

  • موضوع : دینی و قرآنی
  • صاحب امتیاز : کانون جرعه نور
  • مدیر مسئول :محمدرضا شالبافان
  • سردبیر : مرتضی پورعسکر
  • استان : قزوین
  • شهر : قزوين
  • آخرین شماره : ۶, ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید : ۸۸
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟