ثقلین

ثقلین

  • موضوع : دینی و قرآنی
  • صاحب امتیاز : هیات مذهبی علی بن ابیطالب
  • مدیر مسئول :سعید اسلانی کتولی
  • سردبیر : صفورا نعیمی
  • استان : گلستان
  • شهر : علي آباد کتول
  • آخرین شماره : ۱, ۱۵ آبان ۱۳۹۵
  • تعداد بازدید : ۱۶۰۷

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟