فصلت

فصلت

  • موضوع : سیاسی
  • صاحب امتیاز : جامعه اسلامی دانشگاه آزاد همدان
  • مدیر مسئول :مهشاد عظیمی اکمل
  • سردبیر : فاطمه عابدی
  • استان : همدان
  • شهر : همدان
  • تعداد بازدید : ۱۸

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان همدان

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟