شهر نگار پاژ

شهر نگار پاژ

  • موضوع : فنی، مهندسی
  • صاحب امتیاز : انجمن علمی شهرسازی
  • مدیر مسئول :نجمه رمضانی اقداش
  • سردبیر : الهه رضوانیان
  • استان : خراسان رضوی
  • شهر : مشهد
  • تعداد بازدید : ۱۸

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟