دادور

دادور

  • موضوع : علوم انسانی
  • صاحب امتیاز : دانیال قنواتی بهبهانی
  • مدیر مسئول :دانیال قنواتی بهبهانی
  • سردبیر : نگین امیدی
  • استان : خوزستان
  • شهر : بهبهان
  • تعداد بازدید : ۶۴

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان خوزستان

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟