مکران

مکران

  • موضوع : ادبی
  • صاحب امتیاز : کانون مکران
  • مدیر مسئول :علی دهقان
  • سردبیر : پونا جهانبخشی
  • استان : هرمزگان
  • شهر : بندر عباس
  • آخرین شماره : ۲, ۱۳ آذر ۱۳۹۵
  • تعداد بازدید : ۱۷۲۵

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟