ضربان زندگی

ضربان زندگی

  • موضوع : پزشکی
  • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی گروه مامایی
  • مدیر مسئول :شقایق میرمرادزهی
  • سردبیر : سهیلا صدقیان
  • استان : سیستان و بلوچستان
  • شهر : زاهدان
  • آخرین شماره : ۲, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید : ۶۴۷
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟