سلام ورزش

سلام ورزش

  • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
  • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی
  • مدیر مسئول :حسین عبداله خانی
  • سردبیر : حسن رمضان نژاد
  • استان : البرز
  • شهر : كرج
  • آخرین شماره : ۸, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید : ۶۹۰۸
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟