مجوز نگاه

مجوز نگاه

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : محمد جواد نوری زاده
  • مدیر مسئول :محمد جواد نوری زاده
  • سردبیر : زهرامهربانی
  • استان : خوزستان
  • شهر : رامهرمز
  • تعداد بازدید : ۳۳

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان خوزستان

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟