قاب

قاب

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : مائده رشیدی
  • مدیر مسئول :مائده رشیدی
  • سردبیر : مائده رشیدی
  • استان : زنجان
  • شهر : زنجان
  • تعداد بازدید : ۱۶۶
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان زنجان

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟