چلچراغ

چلچراغ

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : فاطمه السادات اکبری
  • مدیر مسئول :مریم عباسی
  • سردبیر : فاطمه السادات اکبری السادات اکبری
  • استان : کرمانشاه
  • شهر : كرمانشاه
  • آخرین شماره : ۱۳۹۹۱۱۰۶, ۱۶ دی ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید : ۱۴

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟