فجر صادق

فجر صادق

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : مریم مشعشعی
  • مدیر مسئول :مریم مشعشعی
  • سردبیر : مریم مشعشعی
  • استان : همدان
  • شهر : همدان
  • آخرین شماره : ۱۶, ۱۵ دی ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید : ۴۲۸

دریافت نشریه

دریافت شماره ۱, ۱۳ دی ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [2.1 مگابایت]دریافت شماره ۲, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [1.84 مگابایت]دریافت شماره ۳, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [1.53 مگابایت]دریافت شماره ۴, ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [1.22 مگابایت]دریافت شماره ۵, ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [0.99 مگابایت]دریافت شماره ۶, ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [0.37 مگابایت]دریافت شماره ۷, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [1.16 مگابایت]دریافت شماره ۸, ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [1.57 مگابایت]دریافت شماره ۹, ۱۲ تیر ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [1.75 مگابایت]دریافت شماره ۱۰, ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [1.9 مگابایت]دریافت شماره ۱۱, ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [1.61 مگابایت]دریافت شماره ۱۲, ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [0.74 مگابایت]دریافت شماره ۱۳, ۱۳ مهر ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [1.61 مگابایت]دریافت شماره ۱۴, ۱۳ آبان ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [1.62 مگابایت]دریافت شماره ۱۵, ۱۳ آذر ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [1.5 مگابایت]دریافت شماره ۱۶, ۱۵ دی ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [1.4 مگابایت]

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟