افق فرهنگ

افق فرهنگ

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : کانون سایه های جدید
  • مدیر مسئول :سجاد نوروزی
  • سردبیر : سجادنوروزی
  • استان : قم
  • شهر : قم
  • آخرین شماره : ۳, ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید : ۲۷۲

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟