زاگرس وت

زاگرس وت

  • موضوع : کشاورزی و دامپزشکی
  • صاحب امتیاز : انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد
  • مدیر مسئول :ابوالفضل سلیمانی اصل
  • سردبیر : مهسا رضوان
  • استان : چهارمحال و بختیاری
  • شهر : شهركرد
  • آخرین شماره : ۱, ۶ آبان ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید : ۲۳۴

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟