گاما

گاما

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : فرهادقربانی
  • مدیر مسئول :فرهاد قربانی
  • سردبیر : کیمیاکدیور
  • استان : فارس
  • شهر : زرقان
  • آخرین شماره : ۴, ۱ دی ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید : ۵
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان فارس

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟