کاما

کاما

  • موضوع : سیاسی
  • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی کارما
  • مدیر مسئول :زهرا شیخی
  • سردبیر : زهرا شیخی
  • استان : فارس
  • شهر : كازرون
  • آخرین شماره : ۰, ۱ تیر ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید : ۷۵۴

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟