یاردبستانی

یاردبستانی

  • موضوع : سیاسی، اجتماعی
  • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
  • مدیر مسئول :علی چاقری
  • سردبیر : ارین مشیری
  • استان : تهران
  • شهر : تهران غرب
  • تعداد بازدید : ۶۶
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟