تمدید جشنواره 99
سورنا

سورنا

  • موضوع : سیاسی، اجتماعی
  • صاحب امتیاز : علیرضاعمرانی
  • مدیر مسئول :علیرضا عمرانی
  • سردبیر : امیرحسین قلی زاده
  • استان : مازندران
  • شهر : آیت الله آملی
  • تعداد بازدید : ۱۱

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟