قادمون

قادمون

  • موضوع : سیاسی
  • صاحب امتیاز : جنبش دانشجویی ضدصهیونیسم دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمان
  • مدیر مسئول :علی شهریاری پاک
  • سردبیر : امیرحمزه مهدی پور
  • استان : کرمان
  • شهر : كرمان
  • آخرین شماره : ۱۵, ۱ شهریور ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید : ۶۴۹
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟