تمدید جشنواره 99
افق شاهد

افق شاهد

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : ستاد شاهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • مدیر مسئول :جواد رحمانیان
  • سردبیر : محمد شمآبادی
  • استان : خراسان رضوی
  • شهر : مشهد
  • تعداد بازدید : ۱۱
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان خراسان رضوی

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟