تمدید جشنواره 99
روانشناسی حال خوب

روانشناسی حال خوب

  • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
  • صاحب امتیاز : کانون مهارتهای زندگی
  • مدیر مسئول :الهام جوادی کما
  • سردبیر : غزاله ارشادوند
  • استان : تهران
  • شهر : تهران غرب
  • تعداد بازدید : ۴۲

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟