گیلدخت

گیلدخت

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : بسیج خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • مدیر مسئول :مطهره آقابیگی
  • سردبیر : زهرا حسین جانی
  • استان : گیلان
  • شهر : رشت
  • آخرین شماره : ۱۹, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید : ۴۳۴
  • آدرس اینترنتی

دریافت نشریه

دریافت شماره ۱, ۲۵ آذر ۱۳۹۸ نشریه بصورت pdf [3.43 مگابایت]دریافت شماره ۲, ۷ اسفند ۱۳۹۸ نشریه بصورت pdf [19.81 مگابایت]دریافت شماره ۳, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [3.08 مگابایت]دریافت شماره ۴, ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [3.27 مگابایت]دریافت شماره ۵, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [2.73 مگابایت]دریافت شماره ۶, ۱۲ مهر ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [3.08 مگابایت]دریافت شماره ۷, ۱۰ آبان ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [3.13 مگابایت]دریافت شماره ۸, ۲۴ آبان ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [2.87 مگابایت]دریافت شماره ۹, ۸ آذر ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [2.91 مگابایت]دریافت شماره ۱۰, ۲۲ آذر ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [2.75 مگابایت]دریافت شماره ۱۱, ۶ دی ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [3.23 مگابایت]دریافت شماره ۱۲, ۲۰ دی ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [3.04 مگابایت]دریافت شماره ۱۳, ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [3.09 مگابایت]دریافت شماره ۱۴, ۹ اسفند ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [2.7 مگابایت]دریافت شماره ۱۵, ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ نشریه بصورت pdf [0 مگابایت]دریافت شماره ۱۶, ۷ فروردین ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [3.1 مگابایت]دریافت شماره ۱۷, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [2.66 مگابایت]دریافت شماره ۱۸, ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [0 مگابایت]دریافت شماره ۱۹, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ نشریه بصورت pdf [2.58 مگابایت]

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان گیلان

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟