تمدید جشنواره 99
نسیم پویا

نسیم پویا

  • موضوع : سیاسی، اجتماعی
  • صاحب امتیاز : تشکل پویای دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
  • مدیر مسئول :پویا پرویزی
  • سردبیر : محمد کریم دوست
  • استان : اصفهان
  • شهر : میمه
  • تعداد بازدید : ۲۷۲

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان اصفهان

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟